Iscasof vzw werd opgericht door Monique Delbar. Als kinesitherapeute organiseerde zij prenatale sessies en zocht naar een methode om koppels voor te bereiden op de geboorte van hun kind, rekening houdend met de psychologische, de gevoelsmatige als relationele aspecten van de bevalling. Zij koos daarbij steeds de sofrologie als benadering. Sindsdien heeft zij een uitgebreide ervaring opgebouwd als begeleidend therapeute van volwassenen en kinderen met emotionele problemen of problemen rond stress.

Op 19 oktober 1992 richtte zij Iscasof op als internationale school voor Caycediaanse Sofrologie, met als doel de Caycediaanse Sofrologie meer bekendheid te geven in België, waar deze tot dan toe nog onbekend was.

Aanvankelijk gaf de school enkel een vorming aan kinesitherapeuten, maar geleidelijk aan is zij interessant geworden voor vele andere beroepen: psychologen, leerkrachten, artsen en verpleegkundigen. Vandaag vormst Iscasof tevens ingenieurs, wiskundigen, boekhouders, informatici, juristen en zelfs rechters.

Werkwijze

Tijdens de ontwikkeling van de school kwamen twee mogelijkheden naar voor: 

  1. Een eenvoudige ontspanningsmethode aanbieden aan hen die nood hadden zich te leren ontspannen. 
  2. Een methode aanbieden die dieper werkt, die tot aan de essentie gaat van het individu, het zijn, wat in feite de inhoudelijke kenmerken zijn van de methode. 

Iscasof heeft gekozen voor de 2de methode met daarenboven het respect voor: de aangeboden leerstof, de voortgezette vorming, het vertrouwen in en onder de kandidaat sofrologen. Het bekomen resultaat geeft een duurzame verankering in het hier en het nu, met zelfvertrouwen, harmonie en hoop op een positieve evolutie van de mens. 

De school richt zich niet enkel tot nieuwe leerlingen, maar blijft open staan en hoopt verder iedereen te ontmoeten die ooit een vorming aan haar school, of aan welke andere school ook, hebben genoten (voltooid of niet), om hen te helpen en hen bij te staan als zij daar behoefte aan hebben.

Voor de workshops en thema-weekenden worden docenten uit het buitenland uitgenodigd om hun gespecialiseerd werk te onderwijzen. Deze ontmoetingsdagen geven aan ieder de mogelijkheid hun opleiding te voltooien, zich te herbronnen, hun kennis en praktijk te toetsen.